• Naziv: ŠKOMAC ZORAN
  • Naselje: Obrovnica, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKOMAC ZORAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 134,79 HRK 538,73 HRK
ŠKOMAC ZORAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.305,60 HRK 1.822,35 HRK
ŠKOMAC ZORAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 740,24 HRK 1.060,38 HRK
ŠKOMAC ZORAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.158,16 HRK 2.539,88 HRK
ŠKOMAC ZORAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.164,63 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.503,42 HRK 5.961,34 HRK