• Naziv: ANTEKOLOVIĆ DANIJELA
  • Naselje: Žarovnica, 42250
  • Grad/Općina: Lepoglava
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTEKOLOVIĆ DANIJELA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 136,80 HRK 546,49 HRK
ANTEKOLOVIĆ DANIJELA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 658,91 HRK 3.733,97 HRK
ANTEKOLOVIĆ DANIJELA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.313,28 HRK 1.828,19 HRK
ANTEKOLOVIĆ DANIJELA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 889,78 HRK 1.274,60 HRK
ANTEKOLOVIĆ DANIJELA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.158,58 HRK 2.548,60 HRK
ANTEKOLOVIĆ DANIJELA Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.180,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.337,35 HRK 9.931,85 HRK