• Naziv: HREN BOŽIDAR
  • Naselje: Hižakovec, 49240
  • Grad/Općina: Donja Stubica
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HREN BOŽIDAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 90,72 HRK 362,64 HRK
HREN BOŽIDAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 377,13 HRK 2.137,01 HRK
HREN BOŽIDAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.557,20 HRK 1.324,47 HRK
HREN BOŽIDAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 878,65 HRK 1.226,76 HRK
HREN BOŽIDAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 506,61 HRK 725,65 HRK
HREN BOŽIDAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 779,58 HRK 1.709,52 HRK
Ukupno 4.189,89 HRK 7.486,05 HRK