• Naziv: KOLUNDŽIĆ ĐURO
  • Naselje: Kakma, 23423
  • Grad/Općina: Polača
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLUNDŽIĆ ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 79,88 HRK 319,19 HRK
KOLUNDŽIĆ ĐURO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 259,45 HRK 1.470,06 HRK
KOLUNDŽIĆ ĐURO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.409,87 HRK 3.014,14 HRK
KOLUNDŽIĆ ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 627,19 HRK 1.195,69 HRK
KOLUNDŽIĆ ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 521,50 HRK 747,09 HRK
KOLUNDŽIĆ ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 551,91 HRK 1.665,22 HRK
Ukupno 5.449,80 HRK 8.411,39 HRK