• Naziv: KNEŽEVIĆ STEVO
  • Naselje: Donja Velešnja, 44433
  • Grad/Općina: Donji Kukuruzari
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KNEŽEVIĆ STEVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 609,66 HRK 2.436,23 HRK
KNEŽEVIĆ STEVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.573,20 HRK 14.896,93 HRK
KNEŽEVIĆ STEVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.661,20 HRK 8.483,77 HRK
KNEŽEVIĆ STEVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.605,90 HRK 5.165,36 HRK
KNEŽEVIĆ STEVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.935,48 HRK 11.787,35 HRK
Ukupno 17.385,44 HRK 42.769,64 HRK