• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Babina Greda, 32276
  • Grad/Općina: Babina Greda
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1,30 HRK 5,12 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7,03 HRK 7,79 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3,29 HRK 10,94 HRK
Ukupno 11,62 HRK 23,85 HRK