• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Palovec, 40321
  • Grad/Općina: Mala Subotica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 58,90 HRK 235,31 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 633,63 HRK 884,29 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 373,84 HRK 681,53 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 562,04 HRK 1.227,67 HRK
Ukupno 1.628,41 HRK 3.028,80 HRK