• Naziv: HORAK ANTUN
  • Naselje: Grubišno Polje, 43290
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HORAK ANTUN EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 7.804,42 HRK 44.224,98 HRK
HORAK ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 483,38 HRK 1.931,40 HRK
HORAK ANTUN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.246,42 HRK 5.521,52 HRK
HORAK ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.638,51 HRK 6.456,51 HRK
HORAK ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.140,44 HRK 4.498,61 HRK
HORAK ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.090,59 HRK 9.000,56 HRK
Ukupno 26.403,76 HRK 71.633,58 HRK