• Naziv: TUKOVIĆ MATO
  • Naselje: Beloslavec, 10381
  • Grad/Općina: Bedenica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TUKOVIĆ MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 51,00 HRK 203,85 HRK
TUKOVIĆ MATO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 889,78 HRK
TUKOVIĆ MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 494,20 HRK 689,61 HRK
TUKOVIĆ MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 390,69 HRK 559,64 HRK
TUKOVIĆ MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 438,31 HRK 961,24 HRK
Ukupno 2.412,31 HRK 3.304,12 HRK