• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ivankovo, 32281
  • Grad/Općina: Ivankovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 39,35 HRK 156,95 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 377,07 HRK 524,96 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 235,51 HRK 337,36 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 332,66 HRK 731,78 HRK
Ukupno 984,59 HRK 1.751,05 HRK