• Naziv: BAKARIĆ TOMISLAV
  • Naselje: Kutina, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BAKARIĆ TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 130,09 HRK 519,68 HRK
BAKARIĆ TOMISLAV EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 588,15 HRK 3.333,04 HRK
BAKARIĆ TOMISLAV EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.137,95 HRK 2.773,81 HRK
BAKARIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.250,87 HRK 1.741,99 HRK
BAKARIĆ TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 796,35 HRK 1.140,71 HRK
BAKARIĆ TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.104,62 HRK 2.428,46 HRK
Ukupno 7.008,03 HRK 11.937,69 HRK