• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Podgorci, 43211
  • Grad/Općina: Rovišće
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 53,34 HRK 213,11 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 570,52 HRK 800,95 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 362,64 HRK 519,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 509,09 HRK 1.111,98 HRK
Ukupno 1.495,59 HRK 2.645,51 HRK