• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Šumeće, 35254
  • Grad/Općina: Bebrina
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 62,35 HRK 249,26 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 668,50 HRK 936,65 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 411,23 HRK 589,12 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 595,37 HRK 1.300,40 HRK
Ukupno 1.737,45 HRK 3.075,43 HRK