• Naziv: PRIMORAC LIDIJA
  • Naselje: Otok, 32252
  • Grad/Općina: Otok (Vinkovci)
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PRIMORAC LIDIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 358,95 HRK 1.434,45 HRK
PRIMORAC LIDIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.437,24 HRK 4.782,05 HRK
PRIMORAC LIDIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.164,61 HRK 3.100,87 HRK
PRIMORAC LIDIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.027,09 HRK 6.665,86 HRK
Ukupno 8.987,89 HRK 15.983,23 HRK