• Naziv: MANDIĆ MARIN
  • Naselje: Brezovica, 33411
  • Grad/Općina: Gradina
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MANDIĆ MARIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 366,59 HRK 1.464,92 HRK
MANDIĆ MARIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.633,34 HRK 9.255,79 HRK
MANDIĆ MARIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.519,81 HRK 4.900,17 HRK
MANDIĆ MARIN EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 222,48 HRK 222,48 HRK
MANDIĆ MARIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.200,19 HRK 3.151,72 HRK
MANDIĆ MARIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.105,24 HRK 6.831,05 HRK
Ukupno 11.047,65 HRK 25.826,13 HRK