• Naziv: VIDIĆ POLETO MARIJANA
  • Naselje: Ratkovac, 35429
  • Grad/Općina: Gornji Bogićevci
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VIDIĆ POLETO MARIJANA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 4.314,46 HRK 24.448,75 HRK
VIDIĆ POLETO MARIJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 2.733,67 HRK 10.924,28 HRK
VIDIĆ POLETO MARIJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.291,43 HRK 3.282,38 HRK
VIDIĆ POLETO MARIJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 26.232,33 HRK 36.511,78 HRK
VIDIĆ POLETO MARIJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
VIDIĆ POLETO MARIJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 23.131,37 HRK 50.898,43 HRK
Ukupno 62.441,84 HRK 131.421,13 HRK