• Naziv: ZRNO OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE
  • Naselje: Beničanci, 31542
  • Grad/Općina: Magadenovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZRNO OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.074,17 HRK 4.292,25 HRK
ZRNO OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 11.497,89 HRK 16.130,94 HRK
ZRNO OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
ZRNO OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 10.252,56 HRK 22.394,72 HRK
Ukupno 26.563,20 HRK 48.173,42 HRK