• Naziv: POLJOPRIVREDNI OBRT "MIRKO KANJA"
  • Naselje: Ilok, 32236
  • Grad/Općina: Ilok
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POLJOPRIVREDNI OBRT "MIRKO KANJA" EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 743,11 HRK 2.969,35 HRK
POLJOPRIVREDNI OBRT "MIRKO KANJA" EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7.062,57 HRK 10.011,09 HRK
POLJOPRIVREDNI OBRT "MIRKO KANJA" EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
POLJOPRIVREDNI OBRT "MIRKO KANJA" EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.295,09 HRK 13.848,13 HRK
Ukupno 17.839,35 HRK 32.184,08 HRK