• Naziv: AN. ST. D.O.O.
  • Naselje: Šodolovci, 31215
  • Grad/Općina: Šodolovci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
AN. ST. D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 85.571,63 HRK 487.334,43 HRK
AN. ST. D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4.325,00 HRK 17.282,55 HRK
AN. ST. D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 9.574,25 HRK 54.253,95 HRK
AN. ST. D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.366,07 HRK 6.511,27 HRK
AN. ST. D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 41.612,30 HRK 57.717,56 HRK
AN. ST. D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
AN. ST. D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 37.076,76 HRK 81.556,46 HRK
Ukupno 189.264,59 HRK 710.011,73 HRK