• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gornje Vratno, 42208
  • Grad/Općina: Cestica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 28,57 HRK 114,27 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 303,32 HRK 429,35 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 194,44 HRK 278,46 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 272,90 HRK 598,53 HRK
Ukupno 799,23 HRK 1.420,61 HRK