• Naziv: P.P.T.O. "LOVRETIĆ"
  • Naselje: Nijemci, 32245
  • Grad/Općina: Nijemci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
P.P.T.O. "LOVRETIĆ" EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 905,80 HRK 3.732,53 HRK
P.P.T.O. "LOVRETIĆ" EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 9.748,59 HRK 13.603,08 HRK
P.P.T.O. "LOVRETIĆ" EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
P.P.T.O. "LOVRETIĆ" EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 8.646,24 HRK 18.884,96 HRK
Ukupno 23.039,21 HRK 41.576,08 HRK