• Naziv: KLEKAR BRANKO
  • Naselje: Čičkovina, 42232
  • Grad/Općina: Donji Martijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KLEKAR BRANKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 132,35 HRK 528,92 HRK
KLEKAR BRANKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 67,95 HRK 385,03 HRK
KLEKAR BRANKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.416,17 HRK 1.988,06 HRK
KLEKAR BRANKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 912,19 HRK 1.306,72 HRK
KLEKAR BRANKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.263,47 HRK 2.759,75 HRK
Ukupno 3.792,13 HRK 6.968,48 HRK