• Naziv: GRKOVIĆ MILICA
  • Naselje: Plaški, 47304
  • Grad/Općina: Plaški
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRKOVIĆ MILICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 115,66 HRK 462,23 HRK
GRKOVIĆ MILICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.050,81 HRK 5.954,44 HRK
GRKOVIĆ MILICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 269,89 HRK 238,52 HRK
GRKOVIĆ MILICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.110,01 HRK 1.544,95 HRK
GRKOVIĆ MILICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 751,45 HRK 1.076,47 HRK
GRKOVIĆ MILICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 978,86 HRK 2.153,81 HRK
Ukupno 4.276,68 HRK 11.430,42 HRK