• Naziv: VIRAG ŠANDOR
  • Naselje: Lug, 31328
  • Grad/Općina: Bilje
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VIRAG ŠANDOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 880,30 HRK 3.517,81 HRK
VIRAG ŠANDOR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 9.588,89 HRK 9.653,62 HRK
VIRAG ŠANDOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 8.524,90 HRK 11.901,47 HRK
VIRAG ŠANDOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
VIRAG ŠANDOR EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 899,80 HRK 899,80 HRK
VIRAG ŠANDOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 7.562,77 HRK 16.585,78 HRK
VIRAG ŠANDOR Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 1.197,98 HRK 0,00 HRK
VIRAG ŠANDOR Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.721,87 HRK 0,00 HRK
Ukupno 36.115,09 HRK 47.913,99 HRK