• Naziv: KALISTOVIĆ MARINA
  • Naselje: Drenovci, 32257
  • Grad/Općina: Drenovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KALISTOVIĆ MARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 2.263,14 HRK 9.043,47 HRK
KALISTOVIĆ MARINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 7.069,81 HRK 40.062,35 HRK
KALISTOVIĆ MARINA EAFRD Upravljanje rizikom - Mjera 17 2017 402,74 HRK 2.282,18 HRK
KALISTOVIĆ MARINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 14.581,26 HRK 16.275,50 HRK
KALISTOVIĆ MARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 21.713,60 HRK 30.769,58 HRK
KALISTOVIĆ MARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
KALISTOVIĆ MARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 19.327,10 HRK 42.750,01 HRK
Ukupno 69.096,23 HRK 146.538,60 HRK