• Naziv: MATOVINA KATARINA
  • Naselje: Saborsko, 47306
  • Grad/Općina: Saborsko
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATOVINA KATARINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 110,24 HRK 440,65 HRK
MATOVINA KATARINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.004,22 HRK 5.690,39 HRK
MATOVINA KATARINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
MATOVINA KATARINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.057,80 HRK 1.472,29 HRK
MATOVINA KATARINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 715,94 HRK 1.025,55 HRK
MATOVINA KATARINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 932,75 HRK 2.052,55 HRK
Ukupno 4.340,04 HRK 11.140,05 HRK