• Naziv: PLAVEC JOSIP
  • Naselje: Deklešanec, 48268
  • Grad/Općina: Gornja Rijeka
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PLAVEC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,49 HRK 297,59 HRK
PLAVEC JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
PLAVEC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 715,17 HRK 995,39 HRK
PLAVEC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 448,61 HRK 642,68 HRK
PLAVEC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 630,86 HRK 1.387,71 HRK
Ukupno 2.388,22 HRK 3.781,99 HRK