• Naziv: ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT SEGEDI
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT SEGEDI EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 7.211,53 HRK 40.865,26 HRK
ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT SEGEDI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 2.459,62 HRK 9.828,62 HRK
ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT SEGEDI EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 25.028,85 HRK 20.996,66 HRK
ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT SEGEDI EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 23.783,81 HRK 33.284,18 HRK
ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT SEGEDI EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT SEGEDI EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 5.527,33 HRK 5.527,33 HRK
ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT SEGEDI EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 21.129,90 HRK 46.339,58 HRK
ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT SEGEDI Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 4.998,32 HRK 0,00 HRK
ZAJEDNIČKI POLJOPRIVREDNI OBRT SEGEDI Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 20.470,30 HRK 0,00 HRK
Ukupno 114.348,24 HRK 162.197,14 HRK