• Naziv: AĐAMIĆ PETAR
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
AĐAMIĆ PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 55,83 HRK 223,02 HRK
AĐAMIĆ PETAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 248,20 HRK 1.406,45 HRK
AĐAMIĆ PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 498,84 HRK
AĐAMIĆ PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 303,81 HRK
AĐAMIĆ PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 700,47 HRK
AĐAMIĆ PETAR EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 530,17 HRK 252,72 HRK
AĐAMIĆ PETAR EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 334,58 HRK 479,30 HRK
AĐAMIĆ PETAR EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 472,66 HRK 339,15 HRK
Ukupno 1.641,44 HRK 4.203,76 HRK