• Naziv: KORPAR IVAN
  • Naselje: Biljevec, 42243
  • Grad/Općina: Maruševec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KORPAR IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 82,12 HRK 328,13 HRK
KORPAR IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 881,20 HRK 1.233,16 HRK
KORPAR IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 693,53 HRK 993,43 HRK
KORPAR IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 783,72 HRK 1.711,86 HRK
Ukupno 2.440,57 HRK 4.266,58 HRK