• Naziv: KIŠAK ĐURĐA
  • Naselje: Krč, 42220
  • Grad/Općina: Novi Marof
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KIŠAK ĐURĐA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 41,38 HRK 165,54 HRK
KIŠAK ĐURĐA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 199,69 HRK 1.131,48 HRK
KIŠAK ĐURĐA EAGF Program za male poljoprivrednike - Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 470,65 HRK 415,82 HRK
KIŠAK ĐURĐA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 397,69 HRK 553,41 HRK
KIŠAK ĐURĐA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 269,21 HRK 385,58 HRK
KIŠAK ĐURĐA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 350,72 HRK 771,66 HRK
Ukupno 1.729,34 HRK 3.423,49 HRK