• Naziv: ČUT STJEPAN
  • Naselje: Hrgovec, 48267
  • Grad/Općina: Sveti Petar Orehovec
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČUT STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 165,79 HRK 662,36 HRK
ČUT STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.777,97 HRK 2.489,41 HRK
ČUT STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.248,65 HRK 1.788,73 HRK
ČUT STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.582,25 HRK 3.455,91 HRK
Ukupno 4.774,66 HRK 8.396,41 HRK