• Naziv: AGROMILK D.O.O.
  • Naselje: Brezik, 33406
  • Grad/Općina: Lukač
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
AGROMILK D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 2.255,55 HRK 9.013,24 HRK
AGROMILK D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 6.931,38 HRK 39.277,78 HRK
AGROMILK D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 9.273,27 HRK 9.733,60 HRK
AGROMILK D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 12.272,33 HRK 30.508,40 HRK
AGROMILK D.O.O. EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 899,80 HRK 899,80 HRK
AGROMILK D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 19.377,27 HRK 42.454,38 HRK
AGROMILK D.O.O. Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
AGROMILK D.O.O. Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.101,56 HRK 0,00 HRK
Ukupno 54.861,16 HRK 131.887,20 HRK