• Naziv: GORIČANEC STJEPAN
  • Naselje: Brezovec, 40313
  • Grad/Općina: Sveti Martin na Muri
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GORIČANEC STJEPAN EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 916,56 HRK 5.193,84 HRK
GORIČANEC STJEPAN Nacionalna potpora Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu 2017 1.000,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 1.916,56 HRK 5.193,84 HRK