• Naziv: BUBALO JOVICA
  • Naselje: Nebljusi, 53251
  • Grad/Općina: Donji Lapac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUBALO JOVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 299,03 HRK 1.195,06 HRK
BUBALO JOVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.716,80 HRK 15.395,22 HRK
BUBALO JOVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
BUBALO JOVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.869,53 HRK 3.993,92 HRK
BUBALO JOVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.942,18 HRK 2.782,16 HRK
BUBALO JOVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.530,21 HRK 5.567,70 HRK
Ukupno 10.876,84 HRK 29.392,68 HRK