• Naziv: TEPUŠ STJEPAN
  • Naselje: Radoboj, 49232
  • Grad/Općina: Radoboj
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TEPUŠ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 54,71 HRK 218,59 HRK
TEPUŠ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 264,83 HRK 1.500,62 HRK
TEPUŠ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 524,70 HRK 730,35 HRK
TEPUŠ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 355,19 HRK 508,79 HRK
TEPUŠ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 462,72 HRK 1.018,03 HRK
Ukupno 1.662,15 HRK 3.976,38 HRK