• Naziv: BEZAK MARIJAN
  • Naselje: Lobor, 49253
  • Grad/Općina: Lobor
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BEZAK MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 45,83 HRK 183,23 HRK
BEZAK MARIJAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 220,86 HRK 1.251,67 HRK
BEZAK MARIJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
BEZAK MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 439,61 HRK 611,79 HRK
BEZAK MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 297,19 HRK 425,75 HRK
BEZAK MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 387,43 HRK 852,76 HRK
Ukupno 1.910,01 HRK 3.783,82 HRK