• Naziv: ŠKRINJARIĆ PEPA
  • Naselje: Lički Novi, 53000
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKRINJARIĆ PEPA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 196,32 HRK 784,75 HRK
ŠKRINJARIĆ PEPA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.783,90 HRK 10.108,64 HRK
ŠKRINJARIĆ PEPA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.341,82 HRK 2.069,15 HRK
ŠKRINJARIĆ PEPA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.883,96 HRK 2.621,99 HRK
ŠKRINJARIĆ PEPA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.274,83 HRK 1.826,27 HRK
ŠKRINJARIĆ PEPA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.661,03 HRK 3.655,15 HRK
Ukupno 9.141,86 HRK 21.065,95 HRK