• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Nedeljanec, 42205
  • Grad/Općina: Vidovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 39,94 HRK 159,70 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 424,70 HRK 600,10 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 299,07 HRK 428,45 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 381,52 HRK 836,60 HRK
Ukupno 1.145,23 HRK 2.024,85 HRK