• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Drnje, 48322
  • Grad/Općina: Drnje
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4,32 HRK 17,24 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 392,38 HRK 583,18 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 100,94 HRK 0,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 370,68 HRK 127,30 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 372,92 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 235,52 HRK 482,01 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 506,78 HRK
Ukupno 1.103,84 HRK 2.089,43 HRK