• Naziv: VUKOVIĆ BRANKO
  • Naselje: Cugovec, 10345
  • Grad/Općina: Gradec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKOVIĆ BRANKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 163,76 HRK 654,44 HRK
VUKOVIĆ BRANKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.752,79 HRK 2.459,53 HRK
VUKOVIĆ BRANKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.147,78 HRK 1.644,16 HRK
VUKOVIĆ BRANKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.563,37 HRK 3.414,61 HRK
Ukupno 4.627,70 HRK 8.172,74 HRK