• Naziv: BIŠĆAN MARIJA
  • Naselje: Gornji Škrnik, 49296
  • Grad/Općina: Zagorska Sela
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BIŠĆAN MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 52,29 HRK 209,25 HRK
BIŠĆAN MARIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 242,70 HRK 1.375,37 HRK
BIŠĆAN MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 502,49 HRK 699,36 HRK
BIŠĆAN MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 340,22 HRK 487,35 HRK
BIŠĆAN MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 443,17 HRK 974,93 HRK
Ukupno 1.580,87 HRK 3.746,26 HRK