• Naziv: DURMIĆ ENEZ
  • Naselje: Rajevo Selo, 32261
  • Grad/Općina: Drenovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DURMIĆ ENEZ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 245,97 HRK 982,97 HRK
DURMIĆ ENEZ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 887,51 HRK 5.183,93 HRK
DURMIĆ ENEZ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.038,16 HRK 2.919,59 HRK
DURMIĆ ENEZ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.381,55 HRK 3.325,61 HRK
DURMIĆ ENEZ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.254,29 HRK 1.796,78 HRK
DURMIĆ ENEZ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.113,16 HRK 4.634,23 HRK
Ukupno 8.920,64 HRK 18.843,11 HRK