• Naziv: MALENICA JOSO
  • Naselje: Ključ, 22324
  • Grad/Općina: Drniš
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MALENICA JOSO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 82,24 HRK 328,83 HRK
MALENICA JOSO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 385,40 HRK 2.183,90 HRK
MALENICA JOSO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 789,89 HRK 1.099,51 HRK
MALENICA JOSO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 514,05 HRK 736,40 HRK
MALENICA JOSO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 696,69 HRK 1.532,76 HRK
Ukupno 2.468,27 HRK 5.881,40 HRK