• Naziv: VUKOVIĆ MARIJA
  • Naselje: Levinovac, 33533
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKOVIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,42 HRK 297,39 HRK
VUKOVIĆ MARIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 123,11 HRK 697,62 HRK
VUKOVIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 713,32 HRK 992,63 HRK
VUKOVIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 482,31 HRK 690,90 HRK
VUKOVIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 628,69 HRK 1.383,83 HRK
Ukupno 2.021,85 HRK 4.062,37 HRK