• Naziv: KATIĆ IVICA
  • Naselje: Podgorci, 43211
  • Grad/Općina: Rovišće
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KATIĆ IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 65,33 HRK 261,11 HRK
KATIĆ IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 788,98 HRK 1.121,76 HRK
KATIĆ IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 507,89 HRK 727,53 HRK
KATIĆ IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 712,94 HRK 1.557,96 HRK
Ukupno 2.075,14 HRK 3.668,36 HRK