• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Bošnjaci, 32275
  • Grad/Općina: Bošnjaci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 46,21 HRK 184,50 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 443,14 HRK 616,90 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 276,66 HRK 396,33 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 390,89 HRK 860,04 HRK
Ukupno 1.156,90 HRK 2.057,77 HRK