• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Jalžabet, 42203
  • Grad/Općina: Jalžabet
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 52,19 HRK 208,71 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 559,45 HRK 784,32 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 385,05 HRK 551,59 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 498,48 HRK 1.088,88 HRK
Ukupno 1.495,17 HRK 2.633,50 HRK