• Naziv: ŠPLAJT JASMINKA
  • Naselje: Desinić, 49216
  • Grad/Općina: Desinić
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPLAJT JASMINKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 81,54 HRK 325,85 HRK
ŠPLAJT JASMINKA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 410,48 HRK
ŠPLAJT JASMINKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 789,81 HRK 1.102,27 HRK
ŠPLAJT JASMINKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 646,74 HRK 926,48 HRK
ŠPLAJT JASMINKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 700,52 HRK 1.536,22 HRK
Ukupno 2.737,70 HRK 4.301,30 HRK