• Naziv: LORKOVIĆ JANICA
  • Naselje: Netretić, 47271
  • Grad/Općina: Netretić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LORKOVIĆ JANICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 159,75 HRK 638,31 HRK
LORKOVIĆ JANICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 769,56 HRK 4.361,03 HRK
LORKOVIĆ JANICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.446,03 HRK 1.277,69 HRK
LORKOVIĆ JANICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.532,75 HRK 2.133,35 HRK
LORKOVIĆ JANICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.037,43 HRK 1.486,12 HRK
LORKOVIĆ JANICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.351,55 HRK 2.973,99 HRK
Ukupno 6.297,07 HRK 12.870,49 HRK